1. Vấn đề hiện nay: Làm việc trên cao là công việc thường ngày của anh em công nhân và nhất là công nhân xây dựng, lắp đặt. Trong trường hợp nào đấy sơ ý mất an toàn trượt té ngã. Tuy nhiên do họ có trang bị dụng cụ chống té ngã nên có khả năng bị treo lơ lững trên sàn, giàn dáo, xe nâng hay trên 1 khung cột nào đấy thì khi đó cần phải có 1 hoặc 1 nhóm người biết cách để giải cứu cho họ 1 cách nhanh nhất, chuyên nghiệp và đảm bảo rằng có thể đưa họ tiếp đất 1 cách an toàn nhất có thể trong trường hợp không sử dụng được những thiết bị thường gặp như thanh chữ A, giàn dáo di động hoặc xe nâng gấn đấy... 2. Mục tiêu khóa học: Nội dung chương trình được xây dựng để đảm bảo rằng sau khi kết thúc khóa huấn luyện các bạn có thể thực hiện việc cứu hộ cho đồng nghiệp, công nhân trên công trường, nhà máy trong trường hợp bị nạn trên giàn dáo, sàn thao tác platform, trên xe nâng, trên thang leo, trên trụ điện...về cách tiếp cận nạn nhân, tháo dây 2 móc và hạ nạn nhân xuống đất an toàn. Khóa cơ bản được xây dựng trên cơ sở cách tiếp cận nạn nhân dễ dàng không cần phải sử dụng đến các kỹ thuật rope access hoặc băng ca... mà chỉ cần chuyển nạn nhân xuống trực tiếp.

 3. Trang bị cần thiết: 4. Thời gian huấn luyện: 02 ngày thực hành

 5. Số lượng học viên / 1 lớp: tối thiểu 05 người/lớp

 6. Chứng chỉ cuối khóa: chứng chỉ nhóm 3 cấp theo nghị định 44

 7. Nội dung chương trình:

  1. Giới thiệu 1 số trang bị cá nhân dành cho cứu hộ trên cao 
  2. Giới thiệu 1 số trang thiết bị hổ trợ dành cho công tác cứu hộ trên cao cơ bản
  3. Kỹ thuật cứu hộ trên thang leo Ladder bằng tời, descender...
  4. Kỹ thuật cứu hộ trên giàn dáo bằng sào móc, tời cứu hộ, thiết bị descender...
  5. Kỹ thuật cứu hộ trên sàn thao tác (platform) bằng sào, tời cứu hộ hoặc thiết bị descender...
  6. Kỹ thuật cứu hộ trên xe nâng bằng các thiết bị: sào, tời cứu hộ, thiết bị descender...

 8. Hiệu lực chứng chỉ:Theo quy định của nghị định 44 hiện hành

 9. Chi phí khóa học: Liên hệ: 0903 772 042