1. Vấn đề hiện nay: Để phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau trung tâm chúng tôi chia làm 2 khóa về cứu hộ đó là cứu hộ cơ bản, và khóa cứu hộ nâng cao để có nhiều trường hợp họ chỉ cần biết về cứu hộ có bản là đủ tránh mất thời gian tham gia huấn luyện và giảm bớt chi phí không cần thiết

  2. Mục tiêu khóa học: Nội dung khóa này được xây dựng dành cho các bạn muốn hiểu sâu toàn bộ công tác cứu hộ từ cứu hộ cơ bản trên cầu thang ladder, platform, trên giàn dáo hay trên xe nâng...cho đến các kỹ năng cứu hộ những trường hợp khó khăn hơn như trường hợp nạn nhân treo lơ lững trên kèo, cứu hộ trong không gian hạn chế, trong trường hợp chuyển nạn nhân từ vực sâu lên bờ cao hoặc ngược lại từ trên tháp, trên cây xuống đất... và các kỹ năng sử dụng ròng rọc palang, kỹ năng sử dụng băng ca ràng buộc nạn nhân chuyển theo phương đứng, phương ngang..., biết sử dụng tripod, davit... và các thiết bị cứ hộ chuyên dụng khác, hầu hết các kỹ năng nâng cao đều được hướng dẫn kỹ năng rope access

  3. Trang bị cần thiết:

  4. Thời gian huấn luyện: 5 -7 ngày thực hành

  5. Số lượng học viên / 1 lớp: tối thiểu 05 người/lớp

  6. Chứng chỉ cuối khóa: chứng chỉ nhóm 3 cấp theo nghị định 44

  7. Nội dung chương trình:

    1. Bao gồm tất cả các kỹ thuật liên quan đến cứu hộ trên cao từ cơ bản đến nâng cao, từ các nhân đến sự phối hợp đồng đội.

  8. Hiệu lực chứng chỉ:Theo quy định của nghị định 44 hiện hành

  9. Chi phí khóa học: Liên hệ: 0903 772 042