1. Vấn đề hiện nay: Để phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau trung tâm chúng tôi chia làm 2 khóa về cứu hộ đó là cứu hộ cơ bản, và khóa cứu hộ nâng cao để có nhiều trường hợp họ chỉ cần biết về cứu hộ có bản là đủ tránh mất thời gian tham gia huấn luyện và giảm bớt chi phí không cần thiết

 2. Mục tiêu khóa học: Nội dung này chỉ dành cho những đối tượng đã học qua lớp cứu hộ cơ bản, khóa này đòi hỏi phải thành thạo cách cứu hộ cơ bản và chủ yếu học chuyên sâu hơn về cách sử dụng ròng rọc palang trong công tác cứu hộ, kỹ thuật ràng nạn nhân vào băng ca 1 cách chắc chắn nhất để khi chuyển nạn nhân theo phương đứng và phương ngang, từ cao xuống thấp và từ thấp lên cao đảm bảo an toàn nhất, biết được các bài về sử dụng dây Rope access để cứu nạn trong môi trường khắc nghiệt cần phải biết sử dụng kỹ thuật dây để tiếp cận giải cứu nạn nhân, chuyên về các bài phối hợp đồng đội từ người tiếp cận đến người kéo... 1 cách đồng bộ nhịp nhàng để có thể chuyển nạn nhân từ vị trí A đến vị trí B 1 cách an toàn theo đúng yêu cầu

 3. Trang bị cần thiết:

 4. Thời gian huấn luyện: 02 ngày thực hành

 5. Số lượng học viên / 1 lớp: tối thiểu 05 người/lớp

 6. Chứng chỉ cuối khóa: chứng chỉ nhóm 3 cấp theo nghị định 44

 7. Nội dung chương trình:

  1. Kỹ thuật cứu hộ trên cao những nơi khó khăn ví dụ thường thấy như treo trên kèo (những vị trí không có sàn thao tác hoặc mâm giàn dáo...
  2. Kỹ thuật tạo ròng rọc palang hổ trợ cứu hộ
  3. Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ chuyên nghiệp để hổ trợ cho cứu hộ
  4. Kỹ thuật ràng buộc nạn nhân vào băng ca
  5. Kỹ thuật di chuyển theo phương đứng, phương ngang, chuyển nạn nhân từ trên cao xuống đất, từ dưới thấp lên cao, từ ngoài vào trong...
  6. Kỹ thuật di chuyển theo phương đứng, và phương ngang
  7. Sự kết hợp 1 team cứu hộ chuyển nạn nhân từ cao xuống thấp.

 8. Hiệu lực chứng chỉ:Theo quy định của nghị định 44 hiện hành

 9. Chi phí khóa học: Liên hệ: 0903 772 042