Hiện nay trung tâm chúng tôi có cung cấp cho thị trường nhà công nghiệp gói sản phẩm:" Cung cấp và lắp đặt trọn gói phần việc giàn dáo". Tùy theo từng dự án sẽ có giá cụ thể phù hợp nhất, giàn dáo sử dụng là giàn dáo ống phi 49, chứng chỉ lắp đặt có đủ cho 2 trường hợp là theo TCVN và theo BS nhưng giá sẽ có sự khác nhau tùy theo yêu cầu