1.Giấy phép có chứng năng hành nghề:

 

 

 

 

 

 

 

2. Chứng nhận đại diện Fallprotec tại Việt Nam

 

 

 3. Giải thưởng thương hiệu uy tín 2015:

 

 

 

 

 4.Chứng nhận ISO 9001 về huấn luyện an toàn lao động:

 

 

 

5.Thông tin liên kết:

Các đơn vị liên kết với Trung Tâm Huấn Luyện An Toàn Dương Luân download danh mục trang thiết bị tại đây.

- Phụ lục hợp đồng: Danh mục các trang thiết bị.

Kiểm định Palang

Kiểm định máy nén khí.