Địa chỉ: 156/6 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.