Anchor Point

Anchor point điểm neo dây:

1.Anchor point số 8

 • Tên sản phẩm : Anchor point số 8
 •  Mã sản phẩm : STC-A01
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng / Inox 304
 • Công dụng: gắn trên mặt kết cấu cột/dầm sắt hoặc bêtong
 • Khả năng chịu lực: 24KN
 • Số người dùng: 01 người
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

2.Anchor point chữ T

 • Tên sản phẩm : Anchor point chữ T
 • Mã sản phẩm : STC-A02
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng: gắn trên mặt kết cấu cột/dầm sắt hoặc bêtong
 • Khả năng chịu lực: 25KN
 • Số người dùng: 01 người.
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

3.Anchor Point Column

 • Tên sản phẩm : trụ neo / anchor point column
 • Mã sản phẩm : STC-A03
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng: gắn trên nền bêtong
 • Khả năng chịu lực:
 • Số người dùng: 02 người.
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây