Khung bảo vệ tole sáng

Tole-sang-skylight
  • Tên sản phẩm : Khung bảo vệ tôn sáng
  •  Mã sản phẩm : STC-SL01
  • Tiêu chuẩn: TCVN2737:1995
  • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
  • Công dụng: phòng ngừa té ngã khi làm việc trên cao tại vị trí có tôn sáng
  • Khả năng chịu lực: 12KN
  • Số người dùng: 02 người
  • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 
    Tại đây