Lan can an toàn

lan-can-an-toan

 • Tên sản phẩm :
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu :
 • Công dụng :
 • Khả năng chịu lực :
 • Số người dùng :
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

 • Tên sản phẩm :
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu :
 • Công dụng :
 • Khả năng chịu lực :
 • Số người dùng :
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

Khung bảo vệ tole sáng

Tole-sang-skylight
 • Tên sản phẩm : Khung bảo vệ tôn sáng
 •  Mã sản phẩm : STC-SL01
 • Tiêu chuẩn: TCVN2737:1995
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng: phòng ngừa té ngã khi làm việc trên cao tại vị trí có tôn sáng
 • Khả năng chịu lực: 12KN
 • Số người dùng: 02 người
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 
  Tại đây

Walkway

 • Tên sản phẩm : Liên kết walkway
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng:
 • Khả năng chịu lực:
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

 • Tên sản phẩm : Chi tiết gắn lên walkway composite
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng:
 • Khả năng chịu lực:
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

 • Tên sản phẩm : Chi tiết gắn lên walkway sắt ống
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng:
 • Khả năng chịu lực:
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

 • Tên sản phẩm : Chi tiết gắn lên walkway chữ L
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng:
 • Khả năng chịu lực:
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

Trụ Cứu Sinh Mái Bêtong

Trụ Đầu

 • Tên sản phẩm :
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng:
 • Khả năng chịu lực:
 • Số người dùng:
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

Trụ Giữa

 • Tên sản phẩm :
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng:
 • Khả năng chịu lực:
 • Số người dùng:
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

Trụ Cuối

 • Tên sản phẩm :
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng:
 • Khả năng chịu lực:
 • Số người dùng:
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

Trụ Góc

 • Tên sản phẩm :
 •  Mã sản phẩm :
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng:
 • Khả năng chịu lực:
 • Số người dùng:
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây