Tripod

Tripod loại 3 chân sắt

 • Tên sản phẩm : Tripod
 •  Mã sản phẩm : STC-Tri 01
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng: sử dụng cho công tác cứu hộ & trong không gian hạn chế
 • Khả năng chịu lực:
 • Số người dùng: 01 người
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

Tripod loại 3 chân nhôm

 • Tên sản phẩm : Tripod 01
 •  Mã sản phẩm : Irudek-Tri 01
 • Vật liệu: nhôm
 • Công dụng: sử dụng cho công tác cứu hộ & trong không gian hạn chế
 • Khả năng chịu lực:
 • Số người dùng: 01 người
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

Bộ Kit Tripod chân sắt

 • Tên sản phẩm : Kit Tripod
 •  Mã sản phẩm : STC-Tri 02
 • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
 • Công dụng: sử dụng cho công tác cứu hộ & trong không gian hạn chế
 • Khả năng chịu lực:
 • Số người dùng: 01 người
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây

Bộ Kit Tripod chân nhôm

 • Tên sản phẩm : Kit Tripod 10m
 •  Mã sản phẩm : Irudek Tripod 10m
 • Vật liệu: nhôm
 • Công dụng: sử dụng cho công tác cứu hộ & trong không gian hạn chế
 • Khả năng chịu lực:
 • Số người dùng: 01 người
 • Tải về kết quả thử nghiệm Quatest 3 

  Tại đây