Trụ David Arm

  • Tên sản phẩm :Trụ David Arm
  • Mã sản phẩm :
  • Vật liệu: sắt nhúng kẽm nóng
  • Công dụng: dùng cho việc thi công nhà cao tầng
  • Khả năng chịu lực:
  • Số người dùng: 01 người